نمایشگاه تابلو فرش محمد
گالری تابلو فرش محمد
گالری تابلو فرش
 
نظر سنجی

هدف شما از مراجعه به این سایت
چیست ؟
 
نظر سنجی

چگونه با این سایت آشنا شده اید ؟
 
بازدید کنندگان : 65727
حضور در نمایشگاهها


1- نمایشگاه بین المللی و تابلو فرش دستباف – تهران (5 دوره)
2- نمایشگاه بین المللی قرآن مجید –تهران (3 دوره)
3- نمایشگاه بین المللی فرش و تابلو فرش دستباف – شیراز (3 دوره)
4- نمایشگاه اصفهان (4 دوره)
5- نمایشگاه کرج (2 دوره)
6- نمایشگاه کاخ سعدآباد (2 دوره)
7- نمایشگاه کاخ نیاوران (2 دوره)
8- نمایشگاه استهبان – استان فارس (1 دوره)
9- نمایشگاه های متفرقه در تهران و شهرستان ها (5 دوره)

     گالری نمایشگاهها